Potrafimy zrealizować równolegle kilka wydarzeń w różnych lokalizacjach z tym samym programem. Tak było w przypadku eventu dla pracowników Żywiec Zdrój, zatrudnionych w różnych miejscach w Polsce.